Bestuur

De Zonnewende maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep.  Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door drie  stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede  katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier  vestigingen en katholiek primair onderwijs met 15 scholen.

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en  hebben hetzelfde college van bestuur.  De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle  scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de drie  bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken  samen daar waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert. 

Clusterdirecteur
Dhr. G. Visser
E-mail: g.visser@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (06) 1016 3737

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl  
Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep
Hoenderparkweg 61 
7335 GR Apeldoorn
Tel: (055) 577 97 99

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map