Ouderraad

Ouderraad

Als ouder van een kind op De Zonnewende kunt u niet om de ouderraad (OR) heen. De OR vormt de organisatie van een officiële vereniging genaamd “Oudervereniging van De Zonnewende te Apeldoorn”. Alle ouders/verzorgers zijn in principe gelijk lid van de vereniging na inschrijving van een leerling.  

De OR wil de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen bevorderen. Dit doel wil de OR bereiken door samen met het schoolteam activiteiten voor de leerlingen te organiseren, zoals bijvoorbeeld het schoolreisje, Sinterklaas, de kerstviering, Palmpasen, carnaval en de koningsspelen.  

De OR is dus een andere raad dan de medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee, geeft advies en beslist mee over zaken die de school aangaan, zoals arbo en veiligheid, schoolbeleid en personeelszaken.

In oktober/november wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Hierbij zijn ouders, als leden van de vereniging, uiteraard van harte welkom. Tijdens deze vergadering wordt onder meer de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in samenspraak met de MR voor het volgende schooljaar vastgesteld.

Vrijwillige ouderbijdrage 

De overheid vergoedt niet alle kosten die door scholen gemaakt worden volledig. Om toch een aantal extra activiteiten te kunnen organiseren die niet tot het gewone onderwijsprogramma behoren, vraagt de ouderraad aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor de oudervereniging. Naast bekostiging van diverse feesten en activiteiten levert de OR ook een financiële bijdrage voor onder andere:

  • de aankleding van de seizoens-/themahoeken;
  • de (sport)shirts;
  • de kampen van groep 7 en groep 8.

Documenten

Huishoudelijk reglement Ouderraad

Jaarverslag Ouderraad 2020-2021

Meer weten?

or@kbsdezonnewende.nl

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map