Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders die activiteiten organiseren vanuit een officiële vereniging genaamd “Oudervereniging van De Zonnewende te Apeldoorn”. Als ouder/verzorger van een leerling op De Zonnewende bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Dit lidmaatschap kent geen verplichtingen.  

De OR wil de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen bevorderen. Dit doel wil de OR bereiken door samen met het schoolteam activiteiten voor de leerlingen te organiseren, zoals bijvoorbeeld het schoolreisje, Sinterklaas, de kerstviering, Pasen, carnaval en de koningsspelen.

De Ouderraad is een andere raad dan de medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee, geeft advies en beslist mee over zaken die de school aangaan, zoals arbo en veiligheid, schoolbeleid en personeelszaken. De OR houdt zich alleen bezig met de organisatie van feesten en activiteiten en de aankleding van de locaties.

In oktober wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Hierbij zijn ouders, als leden van de vereniging, uiteraard van harte welkom. Tijdens deze vergadering wordt onder meer de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in samenspraak met de MR voor het volgende schooljaar vastgesteld.

Vrijwillige ouderbijdrage 

De overheid vergoedt niet alle kosten die door scholen gemaakt worden volledig. Om toch een aantal extra activiteiten te kunnen organiseren die niet tot het gewone onderwijsprogramma behoren, vraagt de ouderraad aan alle ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Naast bekostiging van diverse feesten en activiteiten levert de OR ook een financiële bijdrage aan onder andere de aankleding van de seizoens-/themahoeken en de (sport)shirts die worden gedragen bij schoolreisjes, avond-4-daagse, schoolvoetbal etc.

Documenten

Huishoudelijk reglement Ouderraad

Jaarverslag Ouderraad 2021-2022

Meer weten?

or@kbsdezonnewende.nl

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map