Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’.

De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.

Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. Elke week geven de leerkrachten Kanjertraining. Hierbij leren de kinderen bijvoorbeeld hun mening te geven zonder iemand te kwetsen, samen te werken en een goed compliment te geven.

 

In de dagelijkse praktijk en tijdens de lessen Kanjertraining maken de leerkrachten gebruik van de kanjerpetten.

De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.

Het konijn (gele pet) gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend. Zonder witte pet trekt zij zich echter terug en doet bang.

Het aapje (rode pet) gedraagt zich op een blijmoedige manier en heeft humor. Zonder witte pet gaat hij echter meelopen en slooft hij zich uit.

De vlerk (zwarte pet) vertoont leiderschapsgedrag en durft initiatief te nemen. Zonder witte pet speelt hij echter de baas, zoekt hij ruzie en kan hij pesten.

 

Het team van De Zonnewende vertrouwt er met de Kanjertraining op dat ieder kind een goed kind wil zijn: een goed kind voor zichzelf, een goed kind voor zijn klasgenootjes, een goed kind voor de juf of meester en een goed kind voor zijn ouders.

 

Meer weten over de Kanjertraining? www.kanjertraining.nl

Voor vragen over Kanjertraining op De Zonnewende kunt u terecht bij de Kanjercoördinatoren Norie Waenink en/of Marieke de Glopper (werkzaam op locatie de Keerkring)

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map