ICT

Er is een modern computernetwerk op school, waar alle PC’s, laptops op zijn aangesloten. De computer wordt ingezet voor de basisvakken rekenen, taal, lezen en spelling en voor het vergaren van informatie met betrekking tot wereldoriëntatie. Alle leerlingen in de groepen 4 en 5 hebben een Snappet device, waarop ze werken. In de groepen 6 t/m 8 hebben alle leerlingen een eigen Chromebook. De computer heeft een vaste plaats in ons onderwijsprogramma. Het computergebruik is terug te vinden op de weektaak van de leerlingen vanaf groep 3. De programma’s sluiten aan bij alle ontwikkelings- en vakgebieden van het onderwijsleerprogramma en een aantal wordt o.a. gebruikt ter verrijking van lesstof. In verband met een veilig gebruik van internet, hanteren we een internetprotocol.

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map