Extra activiteiten

De Zonnewende is een actieve school. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten. 

Kinderen maken op school deel uit van een gemeenschap. Om gemeenschapsgevoel te ontwikkelen en te stimuleren, zijn er regelmatig vieringen waarvan toneel, zang, dans, verhalen en ook gebed en stilte deel kunnen uitmaken.

Zo zijn er vieringen rond de grote feestdagen, tijdens een themadag en aan het begin en eind van het schooljaar. Vanuit IPC-projecten worden regelmatig presentaties voor ouders gehouden. Met alle groepen gaan we regelmatig op excursie. Deze activiteiten sluiten altijd aan bij het lesprogramma. We bezoeken onder schooltijd bijvoorbeeld de bibliotheek en musea. Soms participeert onze school in projecten om geld in te zamelen voor een goed doel, zoals Unicef en scholen in ontwikkelingsgebieden.

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map