Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen te betrekken bij ons onderwijs en hebben om die reden een leerlingenraad in het leven geroepen. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn twee belangrijke kernwaarden van het daltononderwijs en wij bieden kinderen de ruimte om mee te denken over praktische en inhoudelijke zaken.

Vanaf groep 3 wordt er uit elke groep een vertegenwoordiger gekozen, die deelneemt in de leerlingenraad. Elke zes weken komt deze leerlingenraad samen en bespreekt onder leiding van twee leerkrachten welke behoeftes er leven onder de kinderen. Uit de punten die de kinderen inbrengen wordt een keuze gemaakt; een kleine vertegenwoordiging van kinderen bespreekt de belangrijkste punten met de locatiedirecteur.

Alle klassenvertegenwoordigers koppelen de uitkomsten terug in de eigen groep, zodat iedereen op de hoogte is. Op deze wijze kunnen de kinderen ook hun stem laten horen en weet het team waar de behoeftes van de kinderen liggen.

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map