Verlof aanvragen

Verlof moet u 8 weken van tevoren aanvragen bij  de directie van de school (calamiteiten uitgezonderd).  Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directie dit melden bij de leerplichtambtenaar.

U kunt hier een Verlofaanvraag ouders downloaden.

Houdt u er rekening mee dat een verlofaanvraag ten minste acht weken van tevoren ingediend moet worden. In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige leeftijd verzoeken wij u het verlof aan te vragen (ter kennisgeving). Hiermee kunnen wij op een juiste manier afwezigheid registreren.

Voor vakantieverlof (buiten de schoolvakanties) gelden de volgende regels:

·         Ieder kind heeft per schooljaar recht op minimaal tien aaneengesloten dagen vakantie met het gezin. Soms kan dat niet in de schoolvakanties door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Ouders kunnen bij de directie per schooljaar slechts eenmalig extra verlof aanvragen voor maximaal tien aaneengesloten dagen.

·         Vakantie onder schooltijd is mogelijk als de ouders seizoensgebonden werkzaamheden in bedrijfstakken hebben met een piekdrukte in de vastgestelde vakantieperiodes.

·         Dit bovenstaande moet aantoonbaar gemaakt worden met een voldoende onderbouwde werkgevers- of accountantsverklaring. Daarin moet staan dat een vakantie in de reguliere vakantieperiodes van twee weken of meer leidt tot niet te overkomen bedrijfseconomische problemen. Alleen de verklaring dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald, is dus niet voldoende.

·         Voor verlof in de eerste twee weken na de zomervakantie mag geen toestemming worden gegeven.

Gewichtige omstandigheden

·         Verhuizing: één dag

·         Bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad: maximaal twee schooldagen als er ver gereisd moet worden, in eigen dorp/stad maximaal één dag. Dit geldt dus niet voor huwelijken van buren/goede vrienden enz. De trouwkaart dient als bewijs; bij twijfel kan gevraagd worden om een kopie van de trouwakte.

·         Bij ernstige, levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad.

·         Bij overlijden van bloed- of aanverwant: 1e graad maximaal vijf schooldagen, 2e graad maximaal twee schooldagen, 3e graad maximaal één schooldag.

·         25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum en 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders: maximaal één schooldag.

Niet in aanmerking komen

·         Familiebezoek in buitenland

·         Vakantiespreidingsproblemen (broers/zussen in andere regio’s)

·         Goedkope vliegtickets

·         Al aangeschafte vliegtickets

·         Verkeersdrukte

·         Wereldreis

·         Sabbatical

Graden van verwantschap gezien vanuit het kind

·         1e graad: vader en moeder

·         2e graad: broers, zussen, opa’s en oma’s

·         3e graad: ooms, tantes en overgrootouders

·         4e graad: neefjes en nichtjes

De school toetst enkel en alleen of de aanvraag passend is binnen de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar kijkt waar nodig mee en kan rechtstreeks met u contact opnemen bij twijfel/vragen.

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map