Peuteropvang

De Zonnewende werkt intensief samen met Fris! Kinderopvang. Fris! hanteert de daltonkernwaarden, waardoor de opvang nauw aansluit op het onderwijs op onze school. Fris! verzorgt de voor-, tussen- en naschoolse opvang van onze school en peuteropvang.

Op locatie Zonnewende Ravelijn organiseert Fris! vijf ochtenden per week peuteropvang. Deze vorm van opvang is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Fris! biedt uw peuter een veilige speelplek en stimuleert de ontwikkeling van uw kind in brede zin. Er wordt gewerkt met de methode Uk & Puk, een totaalprogramma om de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en zintuiglijke vaardigheden te stimuleren. Deze vorm van kinderopvang geeft kinderen de unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen.

Meer informatie?
ravelijn@friskdv.nl
keerking@friskdv.nl

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map