International Primary Curriculum (IPC)

IPC is een eigentijds onderwijsprogramma voor basisscholen dat kinderen stimuleert om beter te leren én om hun talenten te ontdekken. Het dynamische programma daagt kinderen uit om buiten bestaande grenzen en patronen te denken.

Het IPC is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar dat gericht is op kunst en cultuur (beeldende vorming, dans, drama, digitaal en mediawijsheid, cultureel erfgoed, literair en levensbeschouwing), de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuuronderwijs) en burgerschap en integratie.

De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Het curriculum werkt met projecten, oftewel units. De units behandelen stuk voor stuk onderwerpen waarmee de betrokkenheid van kinderen kan worden vergroot, variërend van onderwerpen als Magische Media en Missie naar Mars tot Red het Regenwoud en Voortrekkers van Verandering.

Ontdekkend en ontwerpend leren is de rode draad bij het werken met IPC. De leerlingen werken binnen een thema aan een onderzoeksvraag of een probleem. De resultaten hiervan worden aan het eind van een thema gepresenteerd aan de ouders.

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map