MR & GMR

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De MR praat mee, geeft advies en beslist mee over zaken die de school aangaan, zoals arbo en veiligheid, schoolbeleid en personeelszaken. De MR heeft ook zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle basisscholen van de Veluwse Onderwijsgroep vertegenwoordigd.

Elke zes weken komt de MR bijeen om over actuele zaken te praten. Het eerste half uur is een van de locatiedirecteuren van De Zonnewende aanwezig zodat de MR op de hoogte is van alle relevante ontwikkelingen. De MR denkt mee met de schoolleiding en geeft adviezen. Met betrekking tot sommige onderwerpen heeft de MR zelfs instemmingsrecht. Dan gaat het wel om zeer ingrijpende beslissingen.

Leden

Leden van de MR worden voor drie jaar benoemd. De vergaderingen zijn openbaar, u bent daar van harte welkom.

De MR-leden voor het schooljaar 2017-2018:

Gartjan Grijzen, secretaris, ouder (locatie Ravelijn), Laura Bartelink, ouder (locatie Keerkring), Patricia Tieman, ouder (locatie Ravelijn), Laura Wezenberg, intern begeleider (locatie keerkring), Sylvan de Weert, leerkracht (locatie Keerkring), Frank Holtman, leerkracht (locatie Ravelijn), Annelies Jasper, leerkracht (locatie Ravelijn), Aloys Ruiter, voorzitter en ouder (locatie Keerkring),  

Meer weten?

mr@kbsdezonnewende.nl

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map