Samen met Fris!

De Zonnewende werkt intensief samen met Fris! Kinderopvang. Fris! hanteert de daltonkernwaarden, waardoor de opvang nauw aansluit op het onderwijs op onze school. Fris! verzorgt de voor-, tussen- en naschoolse opvang van onze school en peuteropvang.

Op de locatie Ravelijn van De Zonnewende organiseert Fris! drie ochtenden per week peuteropvang. Deze vorm van opvang is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Fris! biedt uw peuter een veilige speelplek en stimuleert de ontwikkeling van uw kind in brede zin. Er wordt gewerkt met de methode Uk & Puk, een totaalprogramma om de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en zintuiglijke vaardigheden te stimuleren. Deze vorm van kinderopvang geeft kinderen de unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen.

Meer informatie?
ravelijn@friskdv.nl
keerking@friskdv.nl

Buitenschoolse opvang (BSO)

Fris! Kinderdagverblijven verzorgt naast peuteropvang ook de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang op beide locaties van De Zonnewende. Deze opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar, vóór schooltijd, tijdens de middagpauze, na schooltijd, in de vakanties en op vrije dagen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een afwisselend programma voor de kinderen, zoals sport- en spelactiviteiten, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Algemene voorwaarden TSO

 

 

 

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map