locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"De juffen staan samen met de kinderen altijd voor je klaar. We hebben een TOPklas! "

- Nicci

"De lessen zijn superleuk en de leraren zijn heel aardig."

- Cheyenne

"Ze proberen het beste uit elk kind te halen."

- Romeé

"IPC is het leukste wat we doen!"

- Lyana

"De meesters en juffen kunnen goed uitleggen en ze houden van een grapje."

- Ila

"Er is altijd wat te doen, je verveelt je nooit."

- Cas

"De Zonnewende is een sportieve school."

- Arend

"Je leert veel extra's, zoals scratch, Spaans, programmeren en de ZON-groep."

- Byron

"Fijn dat je op De Zonnewende mag samenwerken."

- Anne Fleur

"Je leert veel leuke kinderen kennen. "

- Sabine
Ga naar de informatie pagina
of bel 055 - 360 1967 (Locatie Keerkring) of bel 055 - 505 8800 (Locatie Ravelijn)

Zo kan het zijn

Bram komt met mama de klas binnen. Juf staat al op hem te wachten. “Hallo Bram, wat fijn dat je er bent!” Bram kiest een plekje aan de kleitafel. Thijs helpt hem met het maken van een sneeuwpop. Dan gaan ze in de kring; juf zingt een heel grappig liedje. Daarna mag Bram kiezen op het digibord in welke hoek hij gaat spelen; hij kiest puzzel. Na het eten en drinken gaan ze buiten spelen. Thijs vraagt of Bram meedoet met brandweermannetje. Dat is leuk. Dan is het alweer tijd om naar huis te gaan. Kijk, mama is er al! Ze praat nog even met juf. Dan gaat Bram mee achterop de fiets bij mama. Hij kijkt en zwaait nog even naar juf.

 

 

Dalton

De Zonnewende is een daltonschool. In het daltononderwijs staan uw kind én de leerstof centraal. Ieder kind is immers een individu met eigen talenten. Wij leren kinderen zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid te dragen en samen te werken. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. De leerkracht en uw kind maken samen afspraken over de leerstof. Uw kind schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Daarbij onderzoekt de leerkracht steeds wat uw kind nodig heeft om te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van uw kind. Door samen te werken met andere leerlingen leert uw kind te luisteren naar anderen en respect te hebben voor anderen.

International Primary Curriculum (IPC)

IPC is een eigentijds onderwijsprogramma voor basisscholen dat kinderen stimuleert om beter te leren én om hun talenten te ontdekken. Het dynamische programma daagt kinderen uit om buiten bestaande grenzen en patronen te denken.  De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Het curriculum werkt met projecten, oftewel units. De units behandelen stuk voor stuk onderwerpen waarmee de betrokkenheid van kinderen kan worden vergroot, variërend van   Magische media, Missie naar Mars, Het Regenwoud tot Voortrekkers van verandering.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’. Die wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf en anderen te denken. Daardoor hebben ze minder last van sociale stress en dat komt de schoolprestaties uiteindelijk ten goede. www.kanjertraining.nl

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze op De Zonnewende Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

ZON groep

Op De Zonnewende is veel aandacht en expertise aanwezig op het gebied van (meer)begaafdheid. (Meer)begaafde kinderen hebben meer uitdaging nodig en dit moet op een goede manier aangeboden worden. Voor begaafde leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben, werken wij met een ZONgroep. Daar krijgen leerlingen een paar uur per week extra ondersteuning. Deze ondersteuning is vooral gericht op het ‘leren leren’ , het werken aan de sociale aspecten en het bieden van uitdagende leerstof, zodat ook zij zich optimaal blijven ontwikkelen.

Even voorstellen…

“Vanuit vertrouwen leren we kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen keuzes.” Laura Wezenberg, Directie
"De basisschool als veilige basis om te mogen ontdekken wie je bent, leren wat je nog niet wist en te groeien in je zelfstandigheid op weg naar volgende stappen in de toekomst!" Niels Tiemessen, Directie
"In onze kleuterbouw staat spelend leren centraal, de kinderen genieten van wat zij ontdekken en ervaren". Danique Kuijpers, leerkracht groep 1/2
"Op de Zonnewende proberen we zo goed mogelijk te kijken naar wat elk kind nodig heeft en passen daar ons onderwijs op aan." Marieke de Glopper, leerkracht groep 8

Dit vinden wij belangrijk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen. Daarom is ons onderwijs zo ingericht dat:

  • getalenteerde kinderen worden uitgedaagd;
  • leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning krijgen;
  • er veel aandacht is voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van kinderen;
  • alle leerlingen vanaf groep 1 Engelse les krijgen;
  • we veel gebruikmaken van activerende werkvormen die onze leerlingen uitdagen;
  • er een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team werkt.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Voor de allereerste lesdag komt uw kind een aantal dagdelen wennen in de nieuwe klas. Op de eerste wendag mag uw kind 10 minuten eerder binnenkomen om rustig op te starten. De leerkracht legt dan een aantal dingen uit aan u en uw kind: waar hangt uw kind de jas op? Hoe werkt het planbord? We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas. Vaak helpen oudere kleuters daarbij.

doorvragen per mail

Herfstvakantie

18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Goede vrijdag en Pasen

15 t/m 18 april 202022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Pinksteren

3 t/m 6 juni 2022

Zomervakantie

11 juli t/m 19 augustus 2022

doorvragen per mail

groep 1 t/m 8

Wij werken met het 5 gelijke dagen model. De kinderen gaan van 8:30 tot 14:15 naar school.

 

doorvragen per mail

Fris! Kinderdagverblijven organiseert op beide locaties van de Zonnewende drie ochtenden per week peuteropvang. Deze opvang is bedoeld voor kinderen van twee tot vier jaar oud. Fris! biedt uw peuter een veilige speelplek en stimuleert de ontwikkeling van uw kind in brede zin.
Fris! verzorgt ook de voor-, tussen- en naschoolse opvang op De Zonnewende. Net als De Zonnewende werkt Fris! vanuit de kernwaarden van het daltononderwijs, waardoor uw kind een mooie doorgaande lijn gedurende de dag ervaart. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een afwisselend programma voor de kinderen, zoals sport- en spelactiviteiten, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer.

Meer weten? ravelijn@friskdv.nl of keerking@friskdv.nl

doorvragen per mail

De Zonnewende is een open katholieke school, waar ieder kind welkom is ongeacht religie en achtergrond. Op de Zonnewende  is veel aandacht voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Zo leren wij kinderen te delen en elkaar te helpen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met de verhalen uit de Bijbel. Ook bespreken we gebruiken van andere levensbeschouwelijke tradities. We leren de kinderen vragen te stellen en na te denken over de verschillende geloven en rituelen. Hierbij maken we gebruik van de methode ‘Hemel en Aarde’. Verder vieren wij gedurende het schooljaar de gezamenlijke christelijke feestdagen.

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.

Kies een school


Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map