Ouderraad

De ouderraad (OR) is het organiserend comité van de officiële vereniging ‘Oudervereniging van De Zonnewende te Apeldoorn’. De OR wil de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur, leerkrachten, schoolcommissies, leerlingen en overige betrokkenen bij de school bevorderen. Dit doel wil de OR bereiken door samen met het schoolteam allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren, zoals het schoolreisje, Sinterklaas, de kerstviering, (Palm)pasen, carnaval en de Koningsspelen. .

Wat is de Ouderraad?

Als ouder van een kind op De Zonnewende kunt u niet om de ouderraad (OR) heen. Bij inschrijving van uw kind ontvangt u direct het inschrijfformulier van de ouderraad.

De OR is dus een andere raad dan de medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad praat mee, geeft advies en beslist mee over zaken die de school aangaan. De OR vergadert minstens acht keer per jaar. Hierbij is vertegenwoordiging vanuit de school aanwezig. In oktober/november wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, waarbij natuurlijk zowel ouders als leden van de vereniging van harte welkom zijn. Tijdens deze vergadering wordt onder meer de hoogte van de contributie voor het volgende schooljaar vastgesteld.

Contributie

Net zoals voor veel andere verenigingen betaalt u voor de oudervereniging contributie. De overheid vergoedt niet alle kosten die door scholen gemaakt worden volledig. Om toch een aantal extra activiteiten te kunnen organiseren die niet tot het gewone onderwijsprogramma behoren, vraagt de ouderraad aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor de oudervereniging. De OR levert ook een financiële bijdrage voor onder andere:

  • de aankleding van de seizoens-/themahoeken;
  • de aanschaf van nieuwe bekers voor in de klassen;
  • de (sport)shirts;
  • de kampen van groep 7 en groep 8.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de ouderraad in oktober wordt de hoogte van de contributie voor het volgende schooljaar vastgesteld.

Documenten

Meer weten?

or@kbsdezonnewende.nl

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map