Ouderraad

De ouderraad (OR) vormt het organiserend comité van de officiële vereniging ‘Oudervereniging van De Zonnewende te Apeldoorn’. De OR wil de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur, leerkrachten, schoolcommissies, de leerlingen en overige betrokkenen bij school bevorderen. Alle ouders ontvangen bij inschrijving van hun zoon/dochter een inschrijfformulier voor deze vereniging.

Wat is de Ouderraad?

Als ouder van een kind op De Zonnewende kunt u niet om de Ouderraad (OR) heen. Bij inschrijving van uw kind ontvangt u direct het inschrijfformulier van de Ouderraad.

De OR vormt de organisatie van een officiële vereniging genaamd “Oudervereniging van De Zonnewende te Apeldoorn”. De OR wil de samenwerking tussen ouders, leerkrachten, schoolcommissies, de leerlingen en overige betrokkenen bij school bevorderen. Dit doel wil de OR bereiken door samen met het schoolteam allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren, zoals bijvoorbeeld het schoolreisje, Sinterklaas, de kerstviering, (Palm)pasen, carnaval en de koningsspelen.

De OR is dus een andere raad dan de medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad praat mee, geeft advies en beslist mee over zaken die de school aangaan.

De OR vergadert minstens acht keer per jaar. Hierbij is vertegenwoordiging vanuit de school aanwezig. In oktober/november wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden, waarbij alle ouders als leden van de vereniging natuurlijk van harte welkom zijn. Tijdens deze vergadering wordt onder meer de hoogte van de contributie voor het volgende schooljaar vastgesteld.

Contributie

Net zoals voor vele andere verenigingen betaalt u voor de Oudervereniging contributie. De overheid vergoedt niet alle kosten die door scholen gemaakt worden volledig. Om toch een aantal extra activiteiten te kunnen organiseren, die niet tot het gewone onderwijs programma behoren, vraagt de Ouderraad aan de ouders een vrijwillige contributie voor de oudervereniging. Dit betreffen dus activiteiten als het Sinterklaas- en kerstfeest en de schoolreisjes. Maar naast deze activiteiten levert de OR ook een geheel of gedeeltelijke financiële bijdrage aan onder andere:

  • de aankleding van de seizoens-/themahoeken;
  • (onlangs nog) de aanschaf van nieuwe bekers voor in de klassen;
  • de (sport)shirts;
  • de kampen (groep 7 Haps, en groep 8 kamp).

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Ouderraad in oktober wordt de hoogte van de contributie voor het volgende schooljaar vastgesteld.

Documenten

Meer weten?

or@kbsdezonnewende.nl

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map