Ouderraad

De ouderraad (OR) vormt het bestuur van de officiële vereniging ‘Oudervereniging van De Zonnewende te Apeldoorn’. De OR wil de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur, leerkrachten, schoolcommissies, de leerlingen en overige betrokkenen bij school bevorderen. Alle ouders ontvangen bij inschrijving van hun zoon/dochter een inschrijfformulier voor deze vereniging.

De OR wil de samenwerking tussen verschillende partijen bevorderen door samen met de school leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren, zoals het schoolreisje, Sinterklaas, de kerstviering, Palmpasen, carnaval en de Koningsspelen.

De OR vergadert minstens acht keer per jaar. Hierbij is vertegenwoordiging vanuit de school aanwezig.

In oktober/november wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden, waarbij alle ouders als leden van de vereniging natuurlijk van harte welkom zijn. Tijdens deze vergadering wordt onder meer de hoogte van de contributie voor het volgende schooljaar vastgesteld.

Dagelijks bestuur

Maarten van Everdingen – Voorzitter
Daan Naus – Penningmeester
Rinze Kruitbosch – Secretaris

Ouders in de OR

Karin Goes
Ilse Molenaar
Daphne Houweling
Gaby Iskes
Chris Ayal
Mariska Niewhoff-Lentink
Sandra Duijnisveld
Tamara van der Drift
Suzanne Emans

Leerkrachten in de OR

Lieselotte Steenbergen

Annet Peters

Renate Vosselman

Documenten

Meer weten?

or@kbsdezonnewende.nl

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map