Missie & visie

De Zonnewende is een daltonbasisschool met twee locaties, in de wijken Osseveld en Woudhuis. Wij bieden kinderen ruimte om zich optimaal te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel vlak.

Missie

Binnen het daltononderwijs staan leerstof en kind centraal. Ieder kind zien wij als een individu met eigen talenten. Zelfstandigheid, samenwerking en omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid zijn in toenemende mate belangrijk om je goed staande te kunnen houden in de samenleving. Wij willen kinderen uitdagen tot leren én leven in een pedagogisch klimaat van wederzijds vertrouwen. Een gestructureerde en veilige leeromgeving is essentieel om kinderen vaardigheden en kennis bij te brengen. Ouders zien wij in dit proces als educatieve partners.

Visie

De Zonnewende zorgt voor een positieve en veilige leeromgeving, waar kinderen met plezier leren en waar tegemoet wordt gekomen aan de individuele verschillen tussen kinderen. Wij willen met ons onderwijs kinderen uitdagen en de zelfstandigheid en het samenwerkend leren van kinderen bevorderen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen. Daarom is ons onderwijs zo ingericht dat:

  • getalenteerde kinderen worden uitgedaagd;
  • leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning krijgen;
  • er veel aandacht is voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van kinderen;
  • alle leerlingen vanaf groep 1 Engelse les krijgen;
  • we veel gebruikmaken van activerende werkvormen die onze leerlingen uitdagen;
  • er een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team werkt.

Op deze website vindt u informatie die voor u en uw kind van belang is en kunt u onze promotiefilm bekijken voor een goede eerste indruk. Wilt u meer weten? Surf rustig rond of neem contact met ons op.

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map